• Kỵ sĩ nữ
  • Thợ săn nam
  • Phu thuy
  • Ky si

Đổi mật khẩu tài khoản Closed Beta

  • Lưu ý tắt bộ gõ (Unikey, Vietkey...) để tránh bị sai mật khẩu