Sự kiện Tích Lũy Nhận Quà Tháng 06/2017

18:04 - 13/06/2017

THỜI GIAN

  • Bắt đầu: 00:01 ngày 15/06/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 30/06/2017

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho các nhân vật tại tất cả máy chủ

NỘI DUNG

Khi tổng số Lúa chuyển vào game DBO thành KC của các bạn đạt mức tích lũy quy định, các bạn sẽ được nhận phần quà rất giá trị dưới đây

* Mức tích lũy cộng dồn trong suốt thời gian sự kiện, khi các bạn tích lũy đạt mốc nào có thể nhận quà ngay tại trang giftcode: http://dbo.vn/giftcode 

* Skill thú cưỡi mới và hiếm, lần đầu xuất hiện tại DBO.

Quà sau khi chuyển vào game có thể nhận tại Hộp quà Hộp quà trên bản đồ nhỏ hoặc NPC Cosell .

LƯU Ý:

  • Người chơi trúng thưởng Quà Thần Lực  gửi mail về hotro@like.vn để nhận giải.
  • Juneau: tăng thủ vật lý và pháp thuật 280 điểm mỗi cấp
  • Thần Vực: Kháng toàn nguyên tố 8 điểm mỗi cấp
  • Nạp Lúa bằng thẻ Like được tặng thêm 10% Lúa trên mệnh giá thẻ.
DBO.vn