Hướng dẫn cài đặt DBO

15:12 - 12/04/2013

Bước 1: Download bản cài đặt DBO tại http://dbo.vn/download

Bước 2: Chạy file cài đặt tại thư mục đã tải DBO

Bước 3: Đồng ý điều khoản sử dụng sản phẩm của Like.vn, nhấn Accept

Bước 4: Chọn thư mục cài đặt DBO và click Install

Bước 5: Sau khi chạy cài đặt sẽ tự động mở DBO. Ngoài ra sẽ có một biểu tượng DBO được tạo trên desktop

DBO.vn