Vui lòng đăng nhập

0
Bắt đầu học
Đăng nhập mỗi ngày, nhận ngay lượt quay

(Chỉ tính trên lượt đăng nhập đầu tiên của mỗi tài khoản)

Lưu ý

- Số lượt quay sẽ được tích lũy trong suốt thời gian sự kiện.

- Sau mỗi lượt quay, hệ thống sẽ ghi nhận và trừ dần trên tổng số lượt quay mà người chơi đang sở hữu.

- Khoản tiền dư sẽ được cộng dần trong suốt thời gian sự kiện.Khi đủ điều kiện về số kim cương nạp, các chiến binh DBO có thể bắt đầu tham gia quay số và nhận thưởng mỗi ngày.

Xem thêm chi tiết phần thưởng chương trình tại đây