Cơ bản

 • Cách giao dịch

  Cách giao dịch

  29/03

  Trong quá trình chơi DBO, sẽ có lúc bạn và những người chơi khác cần trao đổi vật phẩm cần thiết với nhau.

 • Nâng cấp trang bị

  Nâng cấp trang bị

  29/03

  Hướng dẫn toàn tập về trang bị, bao gồm phục trang và vũ khí

 • Cách chiến đấu

  Cách chiến đấu

  29/03

  DBO sử dụng chế độ non-target khi chiến đấu

 • Cách di chuyển

  Cách di chuyển

  29/03

  DBO với thể giới rộng mở, bạn có thể du ngoạn khắp nơi cùng bạn bè.

 • Tạo nhân vật

  Tạo nhân vật

  29/03

  Chi tiết cách tạo nhân vật