Hệ thống PVP

Với nhiều chế độ PvP phong phú và độc đáo

DBO (Daybreak Online) đề cao trình độ cá nhân của từng game thủ và từ đó khẳng định vị thế tuyệt đối của bạn.