Bang

Cách lập bang hội

15:27 - 29/03/2013

Để thành lập bang (guild) trong Daybreak, người xin phép thành lập cần đạt cấp từ 25 trở lên, và vẫn chưa gia nhập hay đang xin gia nhập vào bất kỳ Bang nào. Đáp ứng được những điều kiện trên thì người có thể đến Trivia xin thành lập.

Phí thành lập: 50.000 tiền vàng.

 

guild 

 

Các bước xin phép:

  • Đối thoại với Trivia
  • Chọn “Thành lập Guild”
  • Nhập tên và tuyên ngôn
  • Chọn “Xác nhận”.

 

Chi phí cần để thành lập Guild cần dùng khấu trừ trong hiện kim. Sau khi xin phép xong, đợi những người chơi khác hưởng ứng, khi có 10 người hưởng ứng thì lập Guild thành công. Người xin thành lập trở thành Hội trưởng, người hưởng ứng trở thành hội viên.

guild 

guild

 

 Cách hưởng ứng: 

Nếu muốn hưởng ứng người khác thành lập Guild, mở giao diện Guild (phím I), trong danh sách hiện ra chọn tên Guild muốn hưởng ứng, rồi click “Hưởng ứng”

Lưu ý:

  • Trong 24 giờ sau khi xin phép thành lập Guild (thời gian thực) nếu số lượng người hưởng ứng không đủ thì thành lập Guild thất bại, và không hoàn trả phí xin thành lập.
  • Người chơi từ đẳng cấp ≥15 có thể mở giao diện Guild (phím I), thông qua tìm kiếm  Guild lựa chọn Guild muốn gia nhập. Sau khi xin phép, nếu được Guild tiếp nhận, hệ thống sẽ nhắc nhở.
DBO.vn