Thú cưỡi

Thú cưỡi

18:12 - 29/03/2013

Thú cưỡi là một phần quan trọng tạo nên phong cách cũng như sức mạnh của riêng bạn trong thế giới DBO. 

Bạn có thể thu thập thú cưỡi trong game hoặc mua từ Cash shop.

mount

  1. Danh sách Thú cưỡi của người chơi
  2. Thông tin, chỉ số thú cưỡi, skill hỗ trợ người chơi
  3. Tùy chọn thao tác xem thông tin, chuyển sinh, kỹ năng
  4. Học kỹ năng cho thú cưỡi

Cũng giống như Pet, bạn có thể Chuyển sinh thú cưỡi để có những kỹ năng mới.

mount

Giao diện Chuyển sinh

mount

Giao diện Kỹ năng

DBO.vn