Rương báu

21:08 - 01/07/2013

Rương báu là hoạt động giúp các bạn kiếm được Bạc và Pha Lê mỗi ngày.

  • Các bạn có thể mở Rương báu khi đạt cấp 11. (xem tính năng được mở theo cấp độ tại đây)
  • Mục đích của Rương báu là đạt đủ 10 lần Vơ vét. Bạn có thể tự mình Vơ vét, nhưng sau đó sẽ phải chờ 1 quãng thời gian mới được vơ vét tiếp. Hoặc bạn có thể nhờ những người chơi khác trong danh sách bạn bè vơ vét rương của bạn.
  • Với mỗi lần vơ vét cho  rương của bạn bè, bạn sẽ được nhận một số lượng Bạc đáng kể. Bạn chỉ có thể vơ vét rương của bạn bè mỗi người 1 lần/ngày.
  • Biểu tượng rương báu nằm phía trên giao diện

Rương báu

  • Khi rương báu đã được vơ vét đủ 10 lần sẽ phát sáng hoàn toàn. Bạn có thể thu hoạch Pha lê bằng cách click chuột vào rương báu để nhận.

Vơ vét rương báu

 

DBO.vn