Hoạt động: Ác Mộng Lorell (mới)

12:16 - 29/07/2013

Giới thiệu

Sau cập nhật 19/7, Ác Mộng Loren đã có sự thay đổi rất lớn, qua đó sẽ hạn chế tình trạng AFK (treo máy). Người chơi phải cố gắng tiêu diệt quái ở khu vực của mình và hỗ trợ đồng đội ở khu vực chung.

Điều kiện

  • Cấp 25 trở lên
  • Tổ đội (party) phải có từ 3 đến 5 người

NPC Liên quan

Rorrell - thành Loya

Quy tắc hoạt động

  • Sau khi bắt đầu,theo số lượng người chơi báo danh ,đem người chơi phân bố từ khu số 1 đến số 5.
  • Bắt đầu người chơi sẽ có 2 bẫy, có 30s để đặt bẫy.
  • Quái sẽ đi từ khu vực đỏ sang khu vực trắng, người chơi phải cố gắng tiêu diệt không cho quái vào khu vực trắng.
  • Người chơi chỉ có thể phòng thủ ở khu vực của mình, sau khi hết quái ở khu vực mình có thể thông qua cửa màu xanh để đến khu số 6 bảo vệ Loren. Khu vực này là khu vực chung, cả đội có thể nhìn thấy nhau.
  • Sau 1 đợt kết thúc người chơi lại được đưa về khu vực của mình và có 10s chuẩn bị để phòng thủ cho đợt quái kế tiếp.
  • Cứ mỗi 5 đợt quái sẽ có 1 đợt đặc biệt có năng lực ngẫu nhiên (tốc độ ,phòng thủ ,sức đánh …)

Bản đồ Lorell

Nơi phòng thủ của 1 người chơi, 1 cái bẫy được đặt bên dưới

Quái đi qua khu vực bảo vệ để đến Lorel

Phần thưởng

Có thể nhận được gói Ngọc, mở ra sẽ nhận được mảnh vở Ngọc.

 

DBO.vn