Bảo trì cập nhật tính năng Khắc Chòm Sao

17:05 - 15/10/2013

Hệ thống DBO sẽ tiến hành bảo trì cập nhật tính năng mới Khắc Chòm Sao vào ngày mai 16/10/2013.

Thời gian bảo trì dự kiến: 09:00 đến 11:00 ngày 16/10/2013.

Click để xem giới thiệu về tính năng Khắc Chòm Sao

Các bạn nên thoát khỏi game trước thời gian bảo trì 5 phút để tránh sự cố phát sinh.

*Do dung lượng cập nhật lần này khá nhiều nên vào lúc 9:20 sáng mai 16/10 các bạn có thể bật Launcher DBO để hệ thống game tự động cập nhật trước. Thời điểm mở game vẫn là 11:00.

Tính năng Khắc Chòm Sao

DBO.vn