Đăng nhập DBO bằng LikeID

10:06 - 03/04/2013

Xin chào các bạn,

Sau bốn ngày chính thức mở Closed Beta, chúng tôi nhận thấy rằng do độ phức tạp của mật khẩu tài khoản thử nghiệm Closed Beta mà nhiều bạn gặp khó khăn trong việc đăng nhập vào game.

Vì vậy, để tạo thuận tiện cho nhiều bạn tham gia thử nghiệm, hệ thống game DBO sẽ bắt đầu cho phép tài khoản LikeID được đăng nhập vào game.

Các bạn chưa có tài khoản DBO, vui lòng đăng ký tại đây: http://dbo.vn/dangky

Lưu ý: Bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản này cho Opened Beta.

Một số sự kiện game đang diễn ra:

DBO.vn