Thông báo thay đổi phần thưởng Tranh Bá Loya

16:29 - 25/03/2016

Thông báo thay đổi phần thưởng Tranh Bá Loya

Nội dung: từ ngày 27/03, phần thưởng tranh bá sẽ được thay đổi như sau

  • Hạng Nhất : 2500 Pha Lê
  • Hạng Nhì : 1500 Pha Lê
  • Hạng Ba : 1000 Pha Lê
  • Hạng 4-8 : 500 Pha Lê

Lưu ý: các phần thưởng ingame vẫn giữ nguyên. Phần thưởng Pha Lê sẽ được bộ phận GM chuyển vào tài khoản 08 người chơi lên được các vị trí kể trên trong vòng 48 giờ tính từ thứ Hai sau ngày Tranh Bá.

Thay mặt BQT DBO, xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.

DBO.vn