6. Giới thiệu tính toán sức chịu tải của móng sâu Mới Nhất

 5. Link Tải

6. Giới thiệu tính toán sức chịu tải của móng sâu


Giảng viên, Trưởng Kao van Doan, Chuyên viên: Địa kỹ thuật – Khoa Công nghệ Giao thông vận tải, Khoa Công trình – Bộ Giao thông Vận tải, Chi nhánh 1 ፡ 50. Trial Cook – Tanh Shuwan – Chi nhánh Hà Nội 2 ፡ Fre Fu Thai, Tan Tin, Thai Thành phố Nguyên, Thái Lan Phường Đồng Tâm – Thành phố Winnipeg – Tỉnh Winch Fook ——————————— — ——————————— — ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————————————– ———————–. ————- ——————————— —————————- ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————————————– ——————————————- 4) 1. Đặc điểm vật lý của đất 5) Học trực tuyến Chương 2. Sức căng của đất 6 6 Bài nói trực tuyến Chương 3. Xói mòn và hư hại 7) Bài nói trực tuyến Chương 4. Độ xói mòn: 8) Bài nói trực tuyến Chương 5. Sức chứa của đất: 9) Bài nói trực tuyến Chương 6. Độ ổn định của mái dốc: 10) Bài phát biểu trực tuyến Chương 7. Tường xói mòn: 11) Hướng dẫn b. Bài tập chính (Bài tập về môi trường) Cơ học đất đóng lại —————————————— ——— ———————————– —- – ———————————— Địa lý Quốc tế 12) Giáo dục Thực hành Địa chất Kỹ thuật Trực tuyến: — ——————————— ————————————- – Trình bày Đồ án – Luận văn 13) Hướng dẫn trình bày dự án – Luận văn – Tiểu luận Lớn: —————————————— —————————————– —————————- ———— PHẦN MỀM 14) Phần mềm GeoSlope 2018 R2 ፡ 15 15 ) Máy tính Casio 570Plus 16 Có thể tải xuống Phần mềm Công thức Loại Matte 2020-

6. Giới thiệu tính toán sức chịu tải của móng sâu “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=GFv9A9wz6cY

Tags: #Giới #thiệu #tính #toán #sức #chịu #tải #của #móng #sâu

Từ khóa: tải luận văn,[vid_tags]

 5. Link Tải