Actors Who’ve Died in 2021 So Far Mới Nhất

 5. Link Tải

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

Actors Who’ve Died in 2021 So Far


Thế giới điện ảnh, truyền hình và sân khấu đã mất đi nhiều ngôi sao xuất sắc nhất vào năm 2021, sau sự ra đi của thế giới – và để tôn vinh truyền thống của họ. Luôn buồn khi ai đó qua đời nhưng những người đã sống cuộc đời trong ánh sáng của họ đã đạt được sự bất tử. A.D. Từ Huyền thoại thời đại hoàng kim cho đến các Titan trên màn ảnh hiện đại, đây là những diễn viên mà chúng ta đã mất cho đến nay vào năm 2021. #Actors # 2021 #TVStars Yaphet Kotto | 0:00 Jessica Walter | 1:20 Paul Ritter | 2 ፡ 35 35 DMX | 3:29 Helen Macro | 4:38 Olympia Dukakis | 5:20 Norman Lloyd | 6:17 Paul Mooney | 7:20 Kevin Clark | 8 ፡ 28 28 E. E. Được rồi | 9:40 Robert Hogan | 10:44 Ned Beatty | 11:27 Liza Banes | 12:28 Marion Ramsey | 13:27 Deezer D | 14:07 Barbara Shelley | 15:02 John Reilly | 15:48 Tanya Roberts | 16:28 Mira Furlan | 17:12 Gregory Sierra | 17:59 Chloris Leachman | 18:41 Sicily Tyson | 19:43 Dustin Diamond | 20:47 Hal Holbrook | 21:50 Christopher Plummer | 22:45 Trisha Noble | 23:59 Christopher Pennock | 24 ፡ Đọc đầy đủ 50.

Actors Who’ve Died in 2021 So Far “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4Fk9cujIGOY

Tags: #Actors #Whove #Died

Từ khóa: download driver màn hình,looper,actors,2021 actors,actors who died in 2021,tv stars

 5. Link Tải