American Accent Tip # 5 – Commonly Mispronounced English Words Mới Nhất

 5. Link Tải

American Accent Tip # 5 – Commonly Mispronounced English Words


Cải thiện giọng Mỹ của bạn bằng cách luyện tập với tôi một vài từ và các từ tiếng Anh nhiều chữ cái một cách chính xác. Video được tạo bởi Modern Movies @.

American Accent Tip # 5 – Commonly Mispronounced English Words “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=V6iWhyEHv4Y

Tags: #American #Accent #Tip #Commonly #Mispronounced #English #Words

Từ khóa: mẹo words,multi-syllable words,mispronounced words,American Accent Training,Accent Reduction,Speak like an American,American Accent,American Accent Institute,Accent neutralization,ESL

 5. Link Tải