Autopilot VS Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS. Mới Nhất

Autopilot VS Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS. Mới Nhất

 5. Link Tải

Autopilot VS Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS.


Cấu hình mặc định của MS Comb phiên bản 1.12.13.0 Honey Comb Bravo Throttle với 26/12/2020 gặp sự cố với bộ chọn chế độ Autopilot VS. Đó là một khóa phím xấu trong MSFS, bravo kết hợp mật ong không phải là một vấn đề. Cách chính xác để làm điều này là điều khiển nobe bên trái điều chỉnh nobe bên phải. Các nút di chuyển để tắt chức năng. Rotators không bao giờ được kích hoạt hoặc tắt chức năng này. Phím VS đang làm điều này không chính xác. Video này hướng dẫn cách khắc phục. .

Autopilot VS Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS. “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bJSBxbmC3Eo

Tags: #Autopilot #Bug #Fix #Honeycomb #Bravo #Throttle #Quadrant #MSFS

Từ khóa: fix bug,Microsoft Flight Simulator,MFSM,2020,IFR,Honeycomb Bravo,bug,does not work,autopilot vs

 5. Link Tải