Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10

Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10

 5. Link Tải

Xem ngay video Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10

Video editor là phần mềm dễ dùng và có sẵn trong Windows 10 tạo phim để chỉnh sửa biên tập video.
Ai cần xem video này?
– Người muốn chỉnh sửa video, cắt ghép, lồng tiếng, tạo phim.
– Sinh viên tạo phim phục vụ học tập, thuyết trình
– Doanh nghiệp làm phim giới thiệu công ty, sản phẩm, chuyển giao công nghệ
– Người bán hàng tạo clip quảng bá kinh doanh.
– Sinh viên muốn tạo đoạn phim ngắn, phim.
– Nhà quản lý tạo phim truyền đạt ý tưởng tới nhân viên.

Nội dung video là gì?
1. Cắt ghép, tách video
2. Thêm nhạc nền
3. Thêm chú thích, phụ đề
4. Thêm hiệu ứng Camera, 3D, Filter
5. Xuất bản video

Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TUailUFDoFM

Tags của Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10: #Hướng #dẫn #biên #tập #chỉnh #sửa #video #bằng #phần #mềm #Video #editor #có #sẵn #trong #Windows

Bài viết Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10 có nội dung như sau: Video editor là phần mềm dễ dùng và có sẵn trong Windows 10 tạo phim để chỉnh sửa biên tập video.
Ai cần xem video này?
– Người muốn chỉnh sửa video, cắt ghép, lồng tiếng, tạo phim.
– Sinh viên tạo phim phục vụ học tập, thuyết trình
– Doanh nghiệp làm phim giới thiệu công ty, sản phẩm, chuyển giao công nghệ
– Người bán hàng tạo clip quảng bá kinh doanh.
– Sinh viên muốn tạo đoạn phim ngắn, phim.
– Nhà quản lý tạo phim truyền đạt ý tưởng tới nhân viên.

Nội dung video là gì?
1. Cắt ghép, tách video
2. Thêm nhạc nền
3. Thêm chú thích, phụ đề
4. Thêm hiệu ứng Camera, 3D, Filter
5. Xuất bản video

Từ khóa của Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10: phần mềm

Thông tin khác của Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10:
Video này hiện tại có 9357 lượt view, ngày tạo video là 2020-06-04 19:35:59 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=TUailUFDoFM , thẻ tag: #Hướng #dẫn #biên #tập #chỉnh #sửa #video #bằng #phần #mềm #Video #editor #có #sẵn #trong #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn biên tập chỉnh sửa video bằng phần mềm Video editor có sẵn trong Windows 10.

 5. Link Tải