Install PYTHON 3.9.4 on Windows 10 (64 and 32bit) + run python script Mới Nhất

 5. Link Tải

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

Install PYTHON 3.9.4 on Windows 10 (64 and 32bit) + run python script


Trong video này, bạn sẽ thấy cách dễ dàng tải xuống và cài đặt Python 3.9.4 trên Windows 10 cũng như cách viết và chạy tập lệnh Python của bạn với python IDE. Bạn cũng sẽ học cách sửa đổi trình thông dịch python của mình với Pycharm IDE. Tôi đã cung cấp một liên kết để tải xuống Python và các video hữu ích khác. Hãy like, subscribe và share ለመ để ủng hộ những nội dung miễn phí do kênh này cung cấp. 00:00 – Giới thiệu 00:42 – Tải xuống tệp thực thi Python 01:36 – Cài đặt Python 3.9.4 03:11 – Đảm bảo rằng nó được cài đặt 03:47 – Mở Python IDLE 03:55 – Viết và chạy tập lệnh Python đầu tiên 04 : 34 – Thay đổi trình thông dịch python tại Pycharm 05:23 – Tóm tắt ————————————- ——————————– – ————————————————- ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————————————– ——————–. —————————– — ——————- —————- ————- Thích, Đăng ký và Chia sẻ ► Mạng xã hội: Twitter ► Nếu bạn thấy kênh này hữu ích và thích nội dung, rất mong bạn ủng hộ một khoản đóng góp nhỏ thông qua PayPal Đóng góp PayPal cho #bython #windows #installation #nex phát hành.

Install PYTHON 3.9.4 on Windows 10 (64 and 32bit) + run python script “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=JNkKViqoZJI

Tags: #Install #PYTHON #Windows #32bit #run #python #script

Từ khóa: hướng download win,install python on windows 10,install current version of python on windows 10,how to install python,how to install python 3.9.4 on windows 10,python 3.9.4 installation,python new release,python 3.9.4 for windows 10,python 3.9.4 tutorial for beginners,download and install python 3.9.4,install python 3.9.4 on windows 10,python current version,python 3.9.4 tutorial,python 3.9.4 windows installation,python tutorial 2021,new python release,python 3.9.4,doxatech

 5. Link Tải