Minecraft: THE JOKER CHALLENGE GAMES – Lucky Block Mod – Modded Mini-Game Mới Nhất

 5. Link Tải

Minecraft: THE JOKER CHALLENGE GAMES – Lucky Block Mod – Modded Mini-Game


Các trò chơi thử nghiệm đã bắt đầu và chúng ta phải tiêu diệt tên hề! Đừng quên đăng ký Jane Channel để biết nội dung về anh hùng Minecraft! Áo sơ mi! Facebook! Twitter! Tải xuống Superheroes Unlimited Mod Camo Lucky Block Mod RULES – với 20 Lucky Blocks, 5 Super Lucky Blocks, 5 Unlock Blocks, 10 Apples, Pickup và Craft Table – Mở khóa tất cả và tận dụng tối đa những gì bạn có thể – Không. Trừ khi chúng đến từ khu của bạn, hãy lấy các vật phẩm hoặc khối từ thế giới – giao dịch với dân làng để cải thiện vật phẩm của bạn – Không có hình phạt nếu chết trước khi cuộc chiến bắt đầu – Bạn có thể đưa vật phẩm cho người chơi khác – Không được phép trong Wales Beacon – Người chiến thắng sinh ra tội phạm lần trước 1 trùm, 2 trùm, 3, 4, 5, 6 mỗi đợt nặng hơn … vv. Người chơi đang gian lận – hãy sử dụng Arena để có lợi cho bạn, nhưng không có hạn chế nào ngoại trừ TNT Trò chơi nhỏ được sửa đổi trong trò chơi Joker này: Lucky Blocks Mod Vs the Joker từ Super Heroes Unlimited Mod, tôi còn một chặng đường dài để đi trên Jane! Giới thiệu bởi Fate Giới thiệu Bài hát Pop Spaghetti – Pink Cox Tiếp theo là Play Me Records Phát hành Spag Heed Follow Miễn phí Bản quyền Nhạc của.

Minecraft: THE JOKER CHALLENGE GAMES – Lucky Block Mod – Modded Mini-Game “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=R1CUr3IKZ1E

Tags: #Minecraft #JOKER #CHALLENGE #GAMES #Lucky #Block #Mod #Modded #MiniGame

Từ khóa: tải game mod,minecraft challenge games,minecraft,lucky block challenge,minecraft lucky block challenge,lucky,block,mod,challenge,mods,lucky block mod,the joker,boss challenge,superheroes,superheroes unlimited mod,minecraft mods,trolling,traps,modded,mini-game,modded mini-game,mobs,tnt,explosion,mining,ore,batman,hero,creeper,zombie,skeleton,lava,griefing,map,parkour,funny,moments,animation,how to,vs,custom,original,villager,golden apple,minecraft challenges,items,crafting,sword,armor

 5. Link Tải