NVIDIA Optimus Driver Tutorial Mới Nhất

 5. Link Tải

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

NVIDIA Optimus Driver Tutorial


Khi được phát hành bởi các trình điều khiển Verde hàng tháng vào tháng 7, NVD có giao diện người dùng Optimus mới cho phép bạn dễ hiểu hơn về cách Optimus hoạt động và kiểm soát nhiều hơn cách Optimus được phát hành.

NVIDIA Optimus Driver Tutorial “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Zh4HCadTY_A

Tags: #NVIDIA #Optimus #Driver #Tutorial

Từ khóa: download driver,optimus,nvidia,geforce

 5. Link Tải