Scrolling Platformer Tutorial | Part 6 | Danger Sprites (Bug fix) Mới Nhất

 5. Link Tải

Scrolling Platformer Tutorial | Part 6 | Danger Sprites (Bug fix)


Chúng tôi đang xây dựng Trò chơi Scratch Planet trong Scratch Phần 6 của hướng dẫn này. Phần 7 ፡ – – – – 1 1 ፡ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ ውስጥ በዚህ ውስጥ ውስጥ በዚህ በዚህ በዚህ ፡ በዚህ Chúng tôi sẽ kết thúc với một công cụ nền tảng được cải tiến, nhưng với chi phí bổ sung hơn nhiều khi thiết kế các bước. .

Scrolling Platformer Tutorial | Part 6 | Danger Sprites (Bug fix) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=93Tc5ZHJcNU

Tags: #Scrolling #Platformer #Tutorial #Part #Danger #Sprites #Bug #fix

Từ khóa: fix bug,Scratch,Platformer,Scrolling,scripts,Griffpatch,Tutorial

 5. Link Tải