Sửa lỗi: “ dừng đột ngột” máy Android ngày 22-06-2021 Mới Nhất

 5. Link Tải

Sửa lỗi: “ dừng đột ngột” máy Android ngày 22-06-2021


Nếu ai đó đang sử dụng Android mà gặp lỗi thì vào Cài đặt – Ứng dụng – Gỡ cài đặt GOOGLE Update như trong hình.

Sửa lỗi: “ dừng đột ngột” máy Android ngày 22-06-2021 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nh0qnr1-KHU

Tags: #Sửa #lỗi #dừng #đột #ngột #máy #Android #ngày

Từ khóa: lỗi android,[vid_tags]

 5. Link Tải