Tự động tô màu ngày sắp hết hạn hợp đồng trong excel bằng Conditional Formatting I Vương Văn Hiệu Mới Nhất

Tự động tô màu ngày sắp hết hạn hợp đồng trong excel bằng Conditional Formatting I Vương Văn Hiệu Mới Nhất

 5. Link Tải

Tự động tô màu ngày sắp hết hạn hợp đồng trong excel bằng Conditional Formatting I Vương Văn Hiệu


Ngày hết hạn của hợp đồng sẽ tự động vẽ thêm video trong Excel với định dạng có điều kiện …

Tự động tô màu ngày sắp hết hạn hợp đồng trong excel bằng Conditional Formatting I Vương Văn Hiệu “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_5yEALgyhio

Tags: #Tự #động #tô #màu #ngày #sắp #hết #hạn #hợp #đồng #trong #excel #bằng #Conditional #Formatting #Vương #Văn #Hiệu

Từ khóa: mẹo excel,[vid_tags]

 5. Link Tải