Tutorial: Installing CH340 Drivers Mới Nhất

Tutorial: Installing CH340 Drivers Mới Nhất  

 5. Link Tải

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

Tutorial: Installing CH340 Drivers


Tìm nó tại đây www.sparkfun.com/ch340 Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt trình điều khiển CH340 trên nhiều hệ điều hành. Trình điều khiển phải được cài đặt tự động trên hầu hết các hệ điều hành. Tuy nhiên, có rất nhiều hệ điều hành khác nhau. Bạn có thể cần cài đặt trình điều khiển khi lần đầu tiên kết nối chip với cổng USB của máy tính hoặc khi có các bản cập nhật hệ điều hành.

Tutorial: Installing CH340 Drivers “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MM9Fj6bwHLk

Tags: #Tutorial #Installing #CH340 #Drivers

Từ khóa: download driver,[vid_tags]