Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now

Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now

 5. Link Tải

Xem ngay video Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now

VTC Now | Sáng 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều phát ngôn ấn tượng, được cán bộ, Đảng viên, nhân dân cả nước đánh giá cao.

#vtcnow #vtc1

Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=xJ3ju-CLivA

Tags của Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now: #Những #phát #ngôn #ấn #tượng #của #Tổng #Bí #thư #Nguyễn #Phú #Trọng #VTC

Bài viết Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now có nội dung như sau: VTC Now | Sáng 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều phát ngôn ấn tượng, được cán bộ, Đảng viên, nhân dân cả nước đánh giá cao.

#vtcnow #vtc1

Từ khóa của Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now: cách chặn lỗi

Thông tin khác của Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now:
Video này hiện tại có 328139 lượt view, ngày tạo video là 2021-01-31 15:22:30 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=xJ3ju-CLivA , thẻ tag: #Những #phát #ngôn #ấn #tượng #của #Tổng #Bí #thư #Nguyễn #Phú #Trọng #VTC

Cảm ơn bạn đã xem video: Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | VTC Now.

 5. Link Tải